Maklumat yang dimasukkan hendaklah sama sepertimana semasa permohonan janjitemu